[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่่
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์" ติดต่อ เรา 053 -819931 ยินดีต้อนรับ
  Home
  สำนักกิจการนักศึกษา
  ข้อมูลสำนักกิจการนักศึกษา
  ปณิธานสำนักกิจการนักศึกษา
  วิสัยทัศน์สำนักกิจการนักศึกษา
  บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา
  งานกิจกรรมนักศึกษา
  งานกีฬา
  งานบริการนักศึกษา
  งานหอพักนักศึกษา
  งานอนามัยนักศึกษา
  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
  News & Activitys
  Portfolio
  Download
  Webboard
  Administrator
  0376858
 
News & Activitys  

  

โครงการ NCU FAMILY CAMP ครั้งที่ 7
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


NCU FAMILY CAMP  7  ต้อนรับน้องใหม่ 2555

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

                สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  จัดกิจกรรม NCU FAMILY  CAMP 7  กิจกรรมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ 2555  วัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่  รู้จักเพื่อนใหม่ๆ  เรียนรู้วิธีการประพฤติปฎิบัติตัว ปรับตัวในสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  เกิดความรักความสามัคคี   เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภาคภูมิใจในสถาบัน ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทาลัยอย่างมีความสุข  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-14 มิถุนายน 2555    มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

            กำหนดการ/ กิจกรรม

12  มิถุนายน 2555 

** แต่งกายชุดนักศึกษา

                08.00 น.   - ลงทะเบียน    ลานสุนทรีย์

                09.00 น.   - กิจกรรมสันทนาการ / เข้ากลุ่ม

                10.00 น.   - นักศึกษาใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

                11.00 น.   - ชี้แจงกฎของการอยู่ค่าย / จัดน้องเข้าที่พัก

                12.00 น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน

                13.30 น.   - เรียนรู้ระบบทรานสคริปกิจกรรม / กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี

                                 สอนน้องร้องเพลง / บูม / พบปะเพื่อนและรุ่นพี่ในคณะ

                16.30 น.   - อาบน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

                18.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน

                19.00 น.   - ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย , กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตทำดีให้พ่อดู

                20.00 น.   - ประกวดดาวอุกาบาต / นางอินทรีย์และพญาอินทรีย์

                                 สวดมนต์ไหว้พระ / ส่งน้องเข้านอน

               

13 มิถุนายน 2555

** แต่งชุดพื้นเมือง ( ช่วงเช้า)  /  ชุด Freshy (ช่วงเย็น)

                06.00 น.   - ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว

                07.00 น.   - รับประทานอาหาร

                07.30 น.   - พิธีอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะพระธาตุดอยคำ

                08.00 น.   - กิจกรรมประเพณีนอร์ท-เจียงใหม่ ไหว้สาพระธาตุดอยคำ

                12.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน

                13.30 น.   - สันทนาการ  ความบันเทิง

                15.30 น.   - กิจกรรมป้ายรณรงค์  รับน้องปลอดเหล้า

                17.00 น.   - อาบน้ำ

                18.00 น.   - กิจกรรม  กิ๋นข้าวแลงโตยกั๋น  สานสัมพันธ์ละอ่อนนอร์ท กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่

                21.00 น.   - กิจกรรม ฮับขวัญสูเจ้า ละอ่อนเฮาจาวนอร์ท สวดมนต์ไหว้พระ  ส่งน้องเข้านอน

 

14  มิถุนายน 2555

** สวมชุดพื้นเมืองของมหาวิทยาลัย

                06.00 น.   - ตื่นนอน

                07.30 น.   -  รับประทานอาหารกลางวัน

                08.30 น.   -  กิจกรรม  NCU  adventure

                12.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน

                13.30 น.   - กิจกรรม  NCU Family Camp รำลึก/สรุปกิจกรรม

                                เสร็จสิ้นกิจกรรม..//

***  หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                ขอประชาสัมพันธ์น้องๆ นิสิตนักศึกษาใหม่ทุกคนเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พี่ๆฝ่ายประชาสัมพันธ์  053-819999  053-819909  หรือ  (พี่รุ่ง)  รุ่งทิวา  เต็มแว่น เจ้าหน้าที่สำนักกิจการนักศึกษา  053-819931เข้าชม : 767


News & Activitys

      บโครงการ ประกวดดาว-เดือน-ประกายดาว 2014 9 / ต.ค. / 2557
      โครงการทำดียิ่งบอกเล่ายิ่งมีพลัง (ธรรมะจิตอาสา) โดยมีพระอธิการวันชัย เจ้าอาวาส แสดงธรรมะจิตอาสาระหว่าง วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 6 / ต.ค. / 2557
      พิธีน้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์ ปีการศึกษา 2557 23 / ก.ย. / 2557
      รักน้อง วันวิสาสะ เมื่อวันที่17 กันยายน 2557 23 / ก.ย. / 2557
      ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน 2557 12 / ก.ย. / 2557


สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่     Copyright @ 2009
โทร.0-5381-9999 โทรสาร. 0-5381-9998