ข่าวสารและกิจกรรม

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Read More