ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพ รายการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพ รายการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ รางวัลชนะเลิศเดี่ยวหญิง นางสาวธิดารัตน์ จอมเป็ง (ncu) รางวัลชนะเลิศชายเดี่ยว นายธนาพร เกตุดำ (ncu) และขอขอบคุณ เทศบาลหารแก้ว เทศบาลหนองแก๋วและนักกีฬาทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน

Read More