ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการธรรมะสัตตมหาสถาน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจ้งหวัดเชียงใหม่ และในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ตามรอยพระบรมศาสดา โดย..ได้รับความอุปถัมภ์โครงการจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Read More