[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่่
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์" ติดต่อ เรา 053 -819931 ยินดีต้อนรับ
  Home
  สำนักกิจการนักศึกษา
  ข้อมูลสำนักกิจการนักศึกษา
  ปณิธานสำนักกิจการนักศึกษา
  วิสัยทัศน์สำนักกิจการนักศึกษา
  บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา
  งานกิจกรรมนักศึกษา
  งานกีฬา
  งานบริการนักศึกษา
  งานหอพักนักศึกษา
  งานอนามัยนักศึกษา
  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
  News & Activitys
  Portfolio
  Download
  Webboard
  Administrator
  0315794
jwi Rotator

  ข้อความจากผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดยเน้นการบริการที่เป็นเลิศและใช้กิจกรรมเป็นกระบวนการที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ครบทุกด้านตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาอย่างมีความสุขเพื่อนำไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน

อาจารย์อภิรัตน์  รสหวาน  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

อาจารย์อภิรัตน์ รสหวาน

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

โครงการ NCU FAMILY CAMP 2014วันเสาร์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
โครงการ NCU FAMILY CAMP 2014วันเสาร์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
28 / ส.ค. / 2557
พาองค์การนักศึกษาม. นอร์ท-เชียงใหม่ มาฝึกประสบการณ์ ในงานปฐมนิเทศที่ มรภ. พระนครศรีอยุธยา20-21 กค.57
พาองค์การนักศึกษาม. นอร์ท-เชียงใหม่ มาฝึกประสบการณ์ ในงานปฐมนิเทศที่ มรภ. พระนครศรีอยุธยา20-21 กค.57
23 / ก.ค. / 2557
โครงการ เครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการ เครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
18 / ก.ค. / 2557
16-17 กค.57 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
16-17 กค.57 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
18 / ก.ค. / 2557
ตารางกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557-2558
ตารางกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557-2558
28 / พ.ค. / 2557
งานขันโตกเฉลิมพระเกียรติฯมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันที่1 ธันวาคม 2556
งานขันโตกเฉลิมพระเกียรติฯมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
4 / พ.ย. / 2556
การประกวดร้องเพลง NCU Music Award 2013
กำหนดการดังนี้NCU Music Award 2013
17 / ส.ค. / 2556
ปฎิทินการศึกษาปี55 ภาคเรียนที่1
ปฎิทินการศึกษาปี55 ภาคเรียนที่1
29 / พ.ค. / 2555
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่     Copyright @ 2009
โทร.0-5381-9999 โทรสาร. 0-5381-9998